Poznaj naszych Ekspertów

 • Aleksandra Gawron

  Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Aleksandra Gawron uczestniczy w analizach luki i projektach wdrożenia RODO w bankach, deweloperach, firmach energetycznych, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji zgodności RODO. Od 2017 roku związana z Gawroński & Partners S.K.A.

 • prawnik Marcin Dominiak

  Od 2003 zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych.

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Idea Bank S.A. Od 2003 zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych. Wieloletni pracownik Departamentu Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, reprezentował GIODO na międzynarodowych konferencjach z cyklu „Case handling – Data Protection Workshop” oraz uczestniczył w pracach Grupy Roboczej Art. 29  ds. ochrony danych osobowych (Article 29 Working Party), działającej przy Komisji Europejskiej UE. Pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji doradzając z zakresu ochrony danych osobowych jednostkom samorządu terytorialnego, firmom farmaceutycznym, agencjom pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz instytucjom z sektora bankowego i finansowego. Członek Forum Bezpieczeństwa Informacji działającego przy Związku Banków Polskich.

 • Adw. Arkadiusz Bazylko

  Doradza wykonawcom z branży IT starającym się o uzyskanie zamówienia publicznego.

  Wspierał prawnie wiele projektów informatycznych przede wszystkim dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia oraz banków komercyjnych.

  Doradza wykonawcom z branży IT starającym się o uzyskanie zamówienia publicznego. Posiada doświadczenie w sporządzaniu odwołań oraz występowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w kontraktach na wdrożenie, udzielenie licencji oraz utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z dziedziny prawa gospodarczego.

 • Adw. Natalia Zawadzka

  Zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii.

  Współautor Komentarza do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, wydawnictwa: Wolters Kluwer Polska.

  Zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii. Wspiera sklepy i portale internetowe. Tworzy regulaminy, polityki prywatności doradza jak zgodnie z prawem prowadzić działania marketingowe w Internecie i rozwiązywać spory z konsumentami. Specjalizuje się w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym, zapewniając przedsiębiorcom bieżącą obsługę. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, w tym w sprawach karnych – gospodarczych.

 • Adw. Kamil Hamelusz

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej.

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów. Doradzał przy wielomilionowych transakcjach związanych z implementacją kompleksowych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach działających w sektorach ubezpieczeniowym, energetycznym oraz bankowym. Uczestniczył w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym w postępowaniach kontrolnych. W ramach swojej praktyki obsługuje organy statutowe spółek prawa handlowego.

 • dr Berenika Kaczmarek-Templin

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, nowych technologii, mediów elektronicznych, własności intelektualnej.

  Kieruje oddziałem Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, nowych technologii, mediów elektronicznych, własności intelektualnej oraz w europejskim prawie procesowym. Prowadzi sprawy karne związane z nowymi technologiami. Jest laureatem konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra , współorganizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Brała udział w pracach zespołów eksperckich ds. regulacji prawnych nowych technologii.

 • r. pr. Witold Chomiczewski

  Współautor Komentarza do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

  Wspólnik zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Współautor Komentarza do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, wydawnictwa: Wolters Kluwer Polska. Specjalizuje się w prawie ochronie danych osobowych, prawie IT i nowych technologii.

  Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści.

  Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

 • dr hab. Andrzej Krasuski

  Radca prawny; od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym

  Radca prawny; od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów badawczych:

  1) reglamentacja prawna działalności gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym;

  2) prawne aspekty zastosowania nowych technologii w działalności gospodarczej, w tym wykorzystanie chmury obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji;

  3) ochrona danych osobowych, w tym w zakresie problematyki prawnej stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,,RODO”).

  Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jako wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto od wielu lat współpracuje z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym, prowadząc warsztaty naukowe z zakresu regulacji prawnej rynku telekomunikacyjnego.

  Odbył staż w International Institute for Management Development (IMD), executive business education school z siedzibą w Lozanne, Szwajcaria.

  Od wielu lat rekomendowany jest w międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym.