Poznaj naszych Ekspertów

 • Karol Kozieł

  Specjalizuje się w ochronie praw konsumentów, prawie nowych technologii.

  Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się ochroną danych osobowych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej eSky. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie praw konsumentów, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

 • mec. Magdalena Czaplińska

  specjalizuje się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego.

  Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych, dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”. Autorka publikacji w prasie branżowej.

 • dr hab. Bogdan Fischer

  Od 20 lat specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie informacyjnym.

  Od 20 lat specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie informacyjnym

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy; Od dwudziestu lat doradza przedsiębiorstwom o zróżnicowanych profilach działalności. Specjalizuje się w prawie informacyjnym, w tym w ochronie danych osobowych,  prawie mediów, ochronie własności intelektualnej oraz prawnych aspektach IT. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie ( w tym na studiach podyplomowych). Prelegent i panelista wielu konferencji oraz seminariów. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; Autor licznych prac naukowych, w tym m.in. monografii: Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji (2000), Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich (2010), Cloud computing – nowy technologiczny paradygmat − zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności (2013), Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej (2017); współautor m.in. książki Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo (2017) oraz komentarzy: Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017) , Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz (2018).

 • Anna Mrozowska

  Prawnik. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

  Prawnik. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001. Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Prezes Zarządu Fundacji „Poznańska Przystań Prawna”. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, historii oraz podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. W latach 2014 – 2015 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Właściciel firmy specjalizującej się w problematyce zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, e-commerce i zastrzegania znaków towarowych.

 • Szymon Sieniewicz, LL.M. Eur.

  Prawnik (Associate) w praktyce TMT/IP kancelarii Linklaters. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia LL.M. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

  Prawnik (Associate) w praktyce TMT/IP kancelarii Linklaters. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia LL.M. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W ramach programu Erasmus Szymon studiował na Freie Universität w Berlinie, jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii prowadzonych przez Akademię im. Leona Koźmińskiego. 

  Pracował w Komisji Europejskiej oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną i prawem europejskim. Doświadczenie zawodowe Szymona obejmuje doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pomoc w dostosowaniu do RODO dla organizacji z różnych sektorów (m.in. banków, firm ubezpieczeniowych, dostawców usług medycznych, przedsiębiorstw z branży chemicznej oraz nieruchomości). Szymon doradza klientom w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

 • Michał Sztąberek

  Ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 2006

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia audytora wiodącego wg normy PN/ISO 27001.

  Tematyką bezpieczeństwa informacji, w szczególności zaś ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 2006. Obecnie współprowadzi firmę iSecure. Zrealizował wiele projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych / samorządowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, brał udział w licznych postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych u klientów, których reprezentował) oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Posiada doświadczenie wykładowcy akademickiego (w latach 2003 - 2006 prowadził zajęcia z prawa konstytucyjnego w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie).

  Pełni też funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w międzynarodowych korporacjach.

  Publikował artykuły m.in. w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „PC World”, „Personel i Zarządzanie”, czy „Marketer+”. Jest współautorem dwóch książek – „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” oraz „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik”

 • r.pr. Paweł Punda

  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT, bankowego oraz e-commerce.

  Doradzał w projektach IT, zarówno na etapie początkowych faz projektów, analiz przedwdrożeniowych, budowania specyfikacji, negocjowania umów, jak również ich późniejszego wykonywania. Zapewniał wsparcie w związku z pojawiającymi się sporami. Doradzał przy przenoszeniu części usług jednego z banków do chmury. Zapewniał kompleksową obsługę prawną obszaru IT oraz ITSec podmiotu z sektora bankowego. Uczestniczył w licznych projektach wdrożeniowych, w tym dotyczących outsourcingu bankowego. Doradzał przy wdrożeniach RODO w instytucjach finansowych i podmiotach z sektora energetycznego. Brał udział w budowie platform służących do świadczenia w branży finansowej i medycznej. Doradzał na etapie konstruowania produktów finansowych oraz ich funkcjonowania i sposobu sprzedaży. Doświadczenie zdobywał w uznanych kancelariach prawnych, współpracując z podmiotami z sektora IT, bankami oraz grupą kapitałową świadczącą usługi finansowe na rynku polskim.

  Paweł jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest partnerem w kancelarii Punda Łyszczarek i Wspólnicy S.K.A.

 • Zuzanna Piotrowska

  Posiada doświadczenie w prawie ubezpieczeniowym, funduszy inwestycyjnych oraz w prawie spółek.

  Posiada doświadczenie w prawie ubezpieczeniowym, funduszy inwestycyjnych oraz w prawie spółek. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz w towarzystwach ubezpieczeniowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek, m.in. w sprawach z zakresu umów prawa cywilnego, ochrony danych osobowych i umów prawa pracy, e-commerce różnego typu badań due diligence. Brała udział w projektach dotyczących formalnych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, doradzała towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

  W Gawroński & Partners S.K.A. Zuzanna stale współpracuje z zespołem zajmującym się wdrożeniem RODO. W zespole aktywnie uczestniczy w doradztwie konsultacyjnym w zakresie wdrożenia wymagań RODO.

  Zuzanna jest członkiem zespołu praktyki regulacyjnej Gawroński & Partners S.K.A. prowadzonej przez mec. Wojciecha Kapicę. Doświadczenie Mec. Piotrowskiej obejmuje AML IV, PSD II, RODO, PRIPS jak i inne regulacje dotyczące w szczególności sektora finansowego. 

 • Patrycja Naklicka

  Specjalizuje się w prawie IT, prawie nowych technologii i ochronie danych osobowych.

  Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Wydziale Prawa na University of Bergen w Norwegii.

  Patrycja specjalizuje się w prawie IT, prawie nowych technologii, oraz ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie cloud computingu oraz zagadnieniach big data. Jej specjalizacja obejmuje również prawo mediów, prawo Internetu, e-commerce oraz prawo własności intelektualnej. Zajmuje się wdrożeniami Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w projektach w sektorze bankowym, finansowym, telekomunikacyjnym i energetycznym.

  Przed dołączeniem do zespołu Gawroński & Partners S.K.A. zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach.

 • Katarzyna Kunda

  Zajmuje się wdrożeniami Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła z drugą lokatą Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Ukończyła również Szkołę Własności Intelektualnej przy Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza

  Katarzyna Kunda zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych międzynarodowych kancelariach. Jej obszary specjalizacji to prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii oraz ochrona danych osobowych.