Poznaj naszych Ekspertów

adw. Michał Kibil

Data: 10.04.2018 20:56

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w postępowaniach przed jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy oraz postępowaniach przed GIODO.

Jego doświadczenie obejmuje udział w projektach krajowych i międzynarodowych związanych z wdrażaniem ustandaryzowanych modeli wynagradzania, przekształceniami przedsiębiorców skutkujących transferami pracowników, wdrożeniami RODO, wdrażaniem modeli outsourcingu i leasingu pracowników, kompleksową optymalizacją przedsiębiorstw w obszarze HR oraz sporami zbiorowymi.

Jako trener z zakresu prawa pracy przeprowadził kilkaset godzin szkoleniowych obejmujących także zarządzanie danymi osobowymi w zakładzie pracy.

Michał Kibil jest zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w tym rozwoju technologii Blockchain, wpływu RODO na nowoczesne technologie, a także zagadnienia profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Michał jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc indywidualną praktykę w obszarze wsparcia HR, w kancelarii TGC Corporate Lawyers prowadząc praktykę prawa pracy, w kancelarii Gorazda, Świstuń, Wątroba i wspólnicy prowadząc warszawski oddział kancelarii, a także w Głównym Inspektoracie Pracy w departamentach prawnym i legalności zatrudnienia.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa pracy.