Poznaj naszych Ekspertów

 • r.pr. Maciej Gawroński

  pomysłodawca zasad Ogólnego Rozporządzenia EU o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Mec. Gawroński był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. projektu standardowych klauzul umownych przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego między przetwarzającym a podprzetwarzającym, liderem prac nad przenoszalnością danych (RODO 20) Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds Kontraktów Cloud Computingowych. Odpowiadał za treść i rozwój kontraktu największego wdrożenia systemu informatycznego w sektorze prywatnym w Centralnej Europie podczas pełnego cyklu życia wdrożenia a następnie za pionierski kontrakt utrzymania i rozwoju tego systemu. Doradzał w setkach projektów informatycznych, projektów z obszaru własności intelektualnej., w sporach o miliardowej wartości jak też w zagadnieniach stricte korporacyjnych.

  Maciej Gawroński to:

  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Chambers Europe 2014, 2015, 2016, 2017 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Best Lawyers 2016, 2017 w kategorii IT
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Guide to the World’s Leading Lawyers 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Legal 500 2013, 2014, 2015, 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Who’s Who Legal 100 2016 w kategorii Spory Patentowe w Naukach Przyrodniczych
  • Twórca jednej z dziesięciu największych kancelarii w Polsce pod względem przychodów według Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita 2016 i 2017

  Maciej Gawroński z sukcesem reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (tzw. BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przed polskimi sądami powszechnymi, w sprawach o wartości sporu liczonej w dziesiątkach milionów złotych, setkach milionów złotych, miliardach złotych i dziesiątkach miliardów złotych.

  Maciej Gawroński jest autorem i współautorem szeregu artykułów i książek na temat ochrony danych i RODO, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, e-commerce, własności intelektualnej, prawa franszyzowego, sektora finansowego. Od 2014 roku prowadzi wykłady na temat prawa cloud computingu w programach studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową. W latach 2012 i 2013 wykładał prawo na Podyplomowych Studiach Zarządzania Służbą Zdrowia na Uczelni Łazarskiego W 2014 roku Maciej był nominowany do Nagrody Związku Banków Polskich imienia Profesora Remigiusza Kaszubskiego. Pełnił funkcję Współprzewodniczącego Komitetu Centralnej i Wschodniej Europy ITech Law Association.

  Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Université François-Rabelais w Tours, Francja, Said Business School, Oxford University, Wielka Brytania

 • r. pr. dr Dominik Lubasz

  Wspólnik zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

  Wspólnik zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Redaktor naukowy Komentarza do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, wydawnictwa: Wolters Kluwer Polska. Specjalizuje się w prawie ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

 • Sylwia Czub-Kiełczewska

  Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

  Szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl). Przez ponad 6 lat koordynowała procesy bezpieczeństwa danych w Instytucie Książki, od 4 lat wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem prywatne podmioty, w tym agencje reklamowe, spółki akcyjne, firmy badawcze, produkcyjne, czy technologiczne. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Właściciel WRC Consulting, świadczącej m.in. usługi zewnętrznego inspektora ochrony danych i audytów zgodności z RODO.

 • Adw. Katarzyna Kloc

  Ekspert zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii.

  Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych w rankingowych międzynarodowych kancelariach prawnych w tej dziedzinie.

  Doradza klientom z wielu sektorów gospodarki, takich jak sektor bankowy, technologiczny, finansowy czy e-commerce. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa ochrony konsumentów, e-commerce oraz zagadnień prawnych związanych z IT.

  Katarzyna doradzała m.in. przy:

  • badaniach prawnych due diligence w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi finansowe
  • przeprowadzaniu kompleksowych audytów w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacjach
  • przygotowywaniu dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych zarówno dla polskich jak i międzynarodowych podmiotów
  • międzynarodowych transferach danych osobowych, w tym w procesie zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych przez GIODO dla jednej z międzynarodowych korporacji
  • innowacyjnym projekcie związanym z przetwarzaniem danych na potrzeby oceny zdolności kredytowej w świetle RODO
  • wdrożeniu RODO w jednej z kluczowych spółek w sektorze energetycznym w kraju na etapie analizy przedwdrożeniowej, bieżącego doradztwa z obszaru RODO i przygotowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych zgodnie z RODO
  • wdrożeniu RODO w jednym z najszybciej rozwijających się banków w kraju w tym na etapie audytu przedwdrożeniowego i bieżącego wsparcia przy wdrożeniu RODO w banku
  • wsparciu jednego z kluczowych na polskim rynku ubezpieczycieli przy wdrożeniu RODO
  • wdrożeniu RODO w firmie deweloperskiej o skali europejskiej

  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

  Przed dołączeniem do Gawroński & Partners S.K.A. doświadczenie zdobywała m.in. w zespole IP, TMT i Data Protection Kancelarii CMS Cameron McKenna, w zepole Data Protection Kancelarii Bird & Bird oraz w Kancelarii Maruta Wachta sp.j.

  Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Pracuje w języku polskim i angielskim.

 • adw. Michał Kibil

  specjalista z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii.

  Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w postępowaniach przed jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy oraz postępowaniach przed GIODO.

  Jego doświadczenie obejmuje udział w projektach krajowych i międzynarodowych związanych z wdrażaniem ustandaryzowanych modeli wynagradzania, przekształceniami przedsiębiorców skutkujących transferami pracowników, wdrożeniami RODO, wdrażaniem modeli outsourcingu i leasingu pracowników, kompleksową optymalizacją przedsiębiorstw w obszarze HR oraz sporami zbiorowymi.

  Jako trener z zakresu prawa pracy przeprowadził kilkaset godzin szkoleniowych obejmujących także zarządzanie danymi osobowymi w zakładzie pracy.

  Michał Kibil jest zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w tym rozwoju technologii Blockchain, wpływu RODO na nowoczesne technologie, a także zagadnienia profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Michał jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc indywidualną praktykę w obszarze wsparcia HR, w kancelarii TGC Corporate Lawyers prowadząc praktykę prawa pracy, w kancelarii Gorazda, Świstuń, Wątroba i wspólnicy prowadząc warszawski oddział kancelarii, a także w Głównym Inspektoracie Pracy w departamentach prawnym i legalności zatrudnienia.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa pracy.

 • dr Joanna Łuczak

  Specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych.

  Współautor Komentarza do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, wydawnictwa: Wolters Kluwer Polska.

  Specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych, zajmująca się kompleksową obsługą prawną administratorów danych osobowych (w tym od 2015 r. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. ochrony danych osobowych).  Posiada ponad 10-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze audytów, szkoleń i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. Autorka ponad 50 publikacji, w tym podręcznika, monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, a także współautorka komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. 

  Członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego.

 • prawnik Katarzyna Witkowska-Nowakowska

  Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych – prowadzi audyty, szkolenia.

  Współautor Komentarza do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, wydawnictwa: Wolters Kluwer Polska.

  Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych – prowadzi audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację.

  Doradza we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w spółkach z branży nowych technologii i nieruchomości. Ma doświadczenie w zabezpieczeniu danych osobowych w jednostkach medycznych.

  Członek International Association of Privacy Professionals (Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności, IAPP). Legitymuje się certyfikatem CIPP/E (Certified Privacy Proffesional/Europe).

  Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013.

 • Mirosław Gumularz

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce.

  Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Doktor nauk prawnych (UJ). Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Poznaniu. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce).

 • Patrycja Kozik

  Specjalizuje się w prawie dot. ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim

  Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Brała udział w warsztatach poświęconym relacjom B2B w regulacjach platform internetowych, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Specjalizuje się w prawie dot. ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konsumenckich na rynku e-commerce oraz prawie nowych technologii.

 • Dr Damian Karwala

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii, szczególnie w prawnych aspektach IT

  doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów IT oraz ochrony danych osobowych i informacji. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych. Współautor przygotowywanych na zlecenie Komisji Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów Parlamentu Europejskiego opracowań, w tym studium poświęconego projektowi rozporządzenia o ochronie danych osobowych „Reforming the Data Protection Reform”.